Specialisaties

Verwijderen sediment uit beluchtingbassins

Het verwijderen van sediment uit beluchtingtanks en selectoren op..

Verwijderen sediment uit (slibgisting)tanks

Het verwijderen van sediment uit (slibgisting)tanks op rwzi's..

Baggeren op drinkwaterproductielocaties

Kurstjens heeft een speciaal baggervlot ontwikkeld waarmee gebaggerd..

Baggeren in NGE verdachte gebieden

Kurstjens heeft een aantal van haar snijkopzuigers omgebouwd tot beveiligde..

Baggeren in extreem zure milieus

Kurstjens heeft geheel in eigen beheer en in haar eigen werkplaats..

Inzetten tijdelijke roostergoedinstallatie

Kurstjens beschikt over meerdere tijdelijke roostergoedinstallaties..