Mobiele mechanische slibontwatering

Ontwateren communaal slib rwzi Gent

In opdracht van Aquafin NV heeft Kurstjens de tijdelijke mechanische..

Ontwateren industrieel slib Vion Foods Usnice

Voor één van onze relaties uit de vleesverwerkende..

Ontwateren boorspecie Rixensart en Aken

K-boringen heeft een boring uitgevoerd op een industriële..

Ontwateren papierslib Essity Cuijk

Tijdens de ombouw van de stationaire ontwateringinstallatie heeft..

Ontwateren drinkwaterslib pompstation Duffel

Waterlink heeft een waterproductie centrum (drinkwaterbereiding)..

Ontwateren grond bouwkuip Markthal

Midden in het centrum van Rotterdam heeft Martens en Van Oord gewerkt..