Verwijderen sediment uit beluchtingbassins

Het verwijderen van sediment uit beluchtingtanks en selectoren op rwzi's en awzi's, waarbij het hierbij vrijkomende sediment gescheiden wordt in de deelstromen roostervuil, zand en slibwater. De slibfractie kan hierdoor weer verwerkt worden op de zuivering. De deelstromen zand en roostervuil worden conform de vigerende wet- en regelgeving getransporteerd naar een eindverwerker. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een goed doordachte TRA, zodat de veiligheid van de medewerkers wordt gegarandeerd. Het zuiveringproces kan ongehinderd doorgang vinden tijdens de schoonmaakwerkzaamheden. Het terugwinnen van de zandfractie past perfect binnen de circulaire economie.