Design & Construct

Groot onderhoud plas rwzi Boxtel

Op donderdag 26 november 2015 hebben het Waterschap De Dommel..

Baggeren Rietkreek

In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta heeft Kurstjens..

Sanering stadsgrachten Ravenstein

In opdracht van het Waterschap Aa en Maas heeft Kurstjens de waterbodemsanering..