Extractieve grondreiniging

Kurstjens exploiteert mobiele grondreinigingsinstallaties die (on-site) ingezet worden voor het extractief reinigen van verontreinigde grond, baggerspecie, riool-, kolken- en gemalenslib (RKG), veegzand, zeefzand en overige zand-slib mengsels. Alle installaties kunnen binnen 2 weken operationeel zijn en zijn daarmee dus ook echt mobiel!

De werking van de installaties is gebaseerd op de fysische eigenschappen van het te reinigen materiaal en haar verontreinigingen. Met een gecombineerde inzet van zeven, zwaardwasser, hydrocyclonen, spiraalafscheiders, opstroomkolom, magneetscheider en hout- en organische stof afscheiders kunnen alle verontreinigingen grotendeels verwijderd worden uit de zand- en puinfractie.

Kurstjens heeft een samenwerkingsverband met Recycling Barneveld (Vink). In een hiertoe ingerichte en vergunde hal aan de Hanzeweg 7 te Barneveld nemen Vink en Kurstjens extractief reinigbare grond in. Wanneer voldoende te reinigen grond in voorraad ligt wordt één van de mobiele installaties in de hal geplaatst.

De installaties hebben een capaciteit van 30 tot 60 ton per uur afhankelijk van de eigenschappen van het te behandelen materiaal. De installaties zorgen voor een optimale scheiding van het verontreinigde materiaal in de fracties herbruikbaar zand/puin en verontreinigde slibkoek.

Kurstjens is gecertificeerd overeenkomstig de SIKB BRL 7500, protocol 7510 en is erkend door Agentschap.nl voor het ex-situ en on-site extractief reinigen van grond, baggerspecie en overige zand/slib mengsels.