Hydraulische en mechanische baggerwerken

Kurstjens heeft de beschikking over een groot aantal snijkopzuigers en mechanisch baggermaterieel die ingezet worden voor het verwijderen van baggerspecie en slib uit waterpartijen (van polderslootjes tot brede kanalen, grote meren, kasteelgrachten en jachthavens), sliblagunes en bouwkuipen.

Voor het hydraulisch baggerwerk zijn alle snijkopzuigers uitgerust met een cutterkop, deze snijdt met een geringe snelheid de te baggeren laag mechanisch los. Het baggermengsel wordt vervolgens opgezogen en getransporteerd door speciale baggerleidingen. Mede door inzet van boosterstations kan het baggermengsel op deze wijze over vele kilometers verpompt worden.

Door deze werkwijze en het inzetten van ervaren baggermachinisten wordt een minimale vertroebeling veroorzaakt. Hydraulisch baggeren is voor de aanwezige flora en fauna de meest vriendelijke baggertechniek. Met een snijkopzuiger kan de baggerspecie zeer nauwkeurig verwijderd worden.

De snijkopzuigers worden vaak ingezet in combinatie met een baggerdepot, maar ook in combinatie met onze mobiele mechanische ontwatering- en zandscheidinginstallaties.

Kurstjens bouwt haar snijkopzuigers in haar eigen moderne werkplaats in eigen beheer, op maat en geheel naar eigen inzicht. Kurstjens beschikt daardoor over één snijkopzuiger die volledig opgebouwd is uit R.V.S. 316 onderdelen. Deze zuiger kan in de meest zure milieus ingezet worden. Daarnaast beschikt Kurstjens over een 100% elektrische zuiger, bijvoorbeeld voor inzet op drinkwaterpompstations. Kurstjens beschikt tevens over meerdere snijkopzuigers die beveiligd zijn overeenkomstig de BRL OCE. Deze zuigers kunnen ingezet worden daar waar "beveiligd" gebaggerd moet worden. Unieke zuigers!