Transport

Begin jaren tachtig is Kurstjens begonnen met haar transportafdeling. Vele jaren is communaal zuiveringsslib getransporteerd naar eindverwerkers in opdracht van diverse waterschappen.

Evenals het grondverzet is transport momenteel geen kernactiviteit meer, maar meer een belangrijke ondersteunende tak in de onderneming. Immers, zowel bij baggerwerken, slibontwatering en grondreiniging is het van belang de opslag en afvoer van de deelstromen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Dit kan natuurlijk optimaal indien het transport in eigen beheer uitgevoerd kan worden.

Ook de aan- en afvoer van de installaties wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Kurstjens is nog steeds in staat transportprojecten in opdracht te nemen van derden. Hiertoe heeft Kurstjens de beschikking over een 40-tal vloeistofdichte afzetcontainers voorzien van afdekzeilen en meerdere containercombinaties.