Mechanische slibontwatering

Kurstjens beschikt over meerdere mobiele ontwateringinstallaties als zeefbandpersen, decanters (centrifuges), kamerfilterpersen en indikinstallaties( indiktafels, turbodrains, ontwateringtafels ) die ingezet worden voor het indikken en ontwateren van:

  •     communaal en industrieel (zuiverings)slib
  •     baggerspecie
  •     drinkwaterslibben
  •     boorspecies
  •     papierslib

De ontwateringinstallaties vertegenwoordigen de laatste stand der techniek en zijn zodanig opgebouwd in moderne trailers dat ze snel transporteerbaar en inzetbaar zijn. De unieke bouw van de installaties garanderen een optimale ontwatering. Kurstjens staat te alle tijden 24/7 voor haar klanten klaar, dus ook bij calamiteiten zijn onze deskundigen met de ontwateringinstallaties direct beschikbaar.

Voor iedere slibsoort heeft Kurstjens het meest geschikte ontwateringsysteem paraat. Door het grote aantal machines kan ieder project geheel naar wens van de klant uitgevoerd worden, van kleine hoeveelheden tot grote projecten waar hoge producties van belang zijn. Kurstjens kan bovendien alle gewenste randapparatuur leveren van pompen en leidingwerken tot mixers, versnijders en zeven.

Met haar ruime ervaring in kleinschalige hydraulische baggerwerken en extractieve grondreiniging (zeef- en zandscheidingstechnieken) kan Kurstjens bovendien voor ieder slibprobleem een passend systeem bedenken die zij ook in de praktijk, geheel in eigen beheer, tot uitvoering kan brengen. Hiermee onderscheidt Kurstjens zich duidelijk in dit specialistische marktsegment.