KAM en Kwalibo

KWALITEIT - ARBO - MILIEU
Kurstjens tracht haar bedrijfsprocessen en milieuprestaties continu te verbeteren. Daarbij is een grote veiligheid tijdens de bedrijfsvoering en daaraan gerelateerd een goede gezondheid en welzijn van haar medewerkers en derden zéér belangrijk. Kurstjens is gecertificeerd op basis van het  ISO 9001 kwaliteitssysteem en het VCA** veiligheidsysteem.


KWALIBO
Kurstjens is gecertificeerd op basis van de BRL SIKB 7500 en het protocol 7510 voor het ex-situ reinigen van grond en baggerspecie en op basis van de BRL SIKB 7000 en het protocol 7003 voor het uitvoeren van waterbodemsaneringen. Voor beide processen is ook een erkenning afgegeven door Rijkswaterstaat Bodemplus. Meer informatie hierover vindt u op de website www.bodemplus.nl.


Op grond van de Aanbestedingswet kunnen aanbestedende diensten naast de Eigen verklaring als bewijsstuk om een Gedragsverklaring aanbesteden vragen. Deze verklaring kunt u hieronder downloaden.