Lidmaatschap

Vereniging van Waterbouwers

Kurstjens is lid van de Vereniging van Waterbouwers, dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers & dienstverleners in de waterbouw. De vereniging telt ruim 94 leden die zowel nationaal als internationaal actief zijn. De vereniging behartigt de belangen van de leden en werkt continu aan een vitale waterbouwsector. Dat doen zij onder andere door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten. Maar bovenal wordt het mooie vak van de waterbouw onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Kurstjens tracht een actieve rol binnen de Vereniging in te nemen door deel te nemen aan de Werkgroep Markt. Meer informatie vindt u op www.waterbouwers.nl.

Vereniging voor Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven

Kurstjens is lid van de Vereniging voor Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven, de NVPG. De NVPG behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven, de bevordering van de reiniging van verontreinigde minerale afvalstromen tot herbruikbare producten en de onderlinge uitwisseling van informatie alsmede de ontwikkeling van nieuwe technieken. Kurstjens tracht een actieve rol binnen de NVPG in te nemen om met haar specifieke kennis een steentje bij te dragen onder andere door deel te nemen aan de Technische Commissie en ledenvergaderingen. Meer informatie vindt u op www.nvpg.nl