Bedrijfsprofiel

In 1965 startte Joop Kurstjens met zijn vrouw Greet, Kurstjens BV. Sinds 1993 is het familiebedrijf in de technische en innovatieve handen van de 2e generatie, Leo Kurstjens.

In de jaren 60' en 70' werden door Kurstjens vooral projecten uitgevoerd in de GWW-sector. Na een aantal succesvolle jaren werd het bedrijf, met de aanleg van persleidingen naar rioolwaterzuiveringen (rwzi's), bekend met de slibproblematiek op deze rwzi's. Kurstjens sr. heeft hier bewezen een echte pionier te zijn. Hij 'ontdekte' het slibcomposteringproces dat tegenwoordig een bekend en veel toegepast procédé is in de slibverwerking. Als eerste bedrijf in de Benelux werden vanaf midden jaren tachtig ook al mobiele zeefbandpersen ingezet op rwzi's om de gigantische hoeveelheid zuiveringsslib sterk in volume te reduceren.

Daarna heeft de ontwikkeling van het bedrijf met name in het teken gestaan van specialisatie. Tegenwoordig ontwatert en droogt Kurstjens alle mogelijke slibsoorten (van zuiveringslib tot baggerspecie), voert het complexe hydraulische baggerwerken uit en exploiteert het een aantal (mobiele) extractieve 'natte' grondreinigingsinstallaties.

Kurstjens is een unieke speler in de markt omdat het in staat is haar specialisaties uit te voeren, gebruik makend van eigen materieel, kennis en ervaring in de werksectoren hydraulisch baggeren - slibontwateren - slibdrogen - slibverwerken - grondreinigen. Daardoor is Kurstjens in staat zowel de kleinere als grotere projecten geheel in eigen beheer uit te voeren. Kurstjens streeft ernaar iedere dag weer te bewijzen dat het ook anders kan!

Hoe? Kurstjens staat voor "open en innovatief" zaken doen, in een zakelijke maar bovenal gemoedelijke sfeer. Voor Kurstjens is het vertrouwen van, en in, een opdrachtgever het allerbelangrijkste. Als deze sfeer met elkaar gerealiseerd kan worden, dan weten wij zeker dat alle partijen tevreden terug kunnen kijken op het eindresultaat dat samen is gerealiseerd.

Kurstjens is een internationaal georiënteerde onderneming. Vanwege haar unieke innovatieve werkwijzen en bijzondere (mobiele) installaties weten opdrachtgevers uit vele landen Kurstjens te vinden. Behalve in Nederland zijn ook reeds vele projecten uitgevoerd in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen en Hongarije. De opdrachtgevers bevinden zich met name onder de waterbeheerders, gemeenten, drinkwaterbedrijven, industrie, afvalverwerkers en aannemerij.

Komen de begrippen zuiveringsslib, baggerspecie of verontreinigde grond in uw project voor? Neem dan zeker contact op met één van onze medewerkers!!