Verwijderen sediment uit (slibgisting)tanks

Het verwijderen van sediment uit (slibgisting)tanks op rwzi's en awzi's, waarbij het hierbij vrijkomende sediment gescheiden kan worden in de deelstromen roostervuil, zand en slibwater. De slibfractie kan hierdoor weer verwerkt worden op de zuivering of direct ingedikt en/of ontwaterd worden met onze mobiele ontwateringinstallaties.

De deelstromen zand en roostervuil worden conform de vigerende wet- en regelgeving getransporteerd naar een eindverwerker. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een goed doordachte TRA, zodat de veiligheid van de medewerkers wordt gegarandeerd. Het terugwinnen van de zandfractie past perfect binnen de circulaire economie.