Sanering pand 5 Apeldoorns Kanaal

Hét project waarbij alle specialisaties van Kurstjens bijeen zijn gekomen en maximale synergie is bereikt. Uit het Apeldoorns Kanaal is, voor het Waterschap Vallei en Veluwe en onder directievoering van Grontmij, 100.000 m3 sterk vervuilde baggerspecie (olie, metalen en PCB's) verwijderd met snijkopzuigers. Deze baggerspecie is op één centrale locatie langs het kanaal gereinigd met extractieve technieken (zeven en hydrocyclonen). De schone zandfractie is volledig hergebruikt in het project "ruimte voor de rivier". De sterk vervuilde slibfractie is in mobiele decanters ontwaterd tot een steekvaste slibkoek en per as en over water afgevoerd naar het depot IJsseloog. Met dit unieke bagger-, zandscheiding- en ontwateringsysteem kon enerzijds jaarrond gebaggerd worden zonder nadelige gevolgen voor Flora en Fauna en anderzijds was dit systeem ook beveiligd in overeenstemming met de vigerende BRL-OCE zodat de 12 van NGE verdachte trajecten in het kanaal met hetzelfde materieel en dezelfde werkwijze gebaggerd kon worden. Dit werk is in combinatie uitgevoerd met Pannekoek GWW. Dit bedrijf heeft beide oevers opnieuw ingericht en damwand aangebracht.