Baggeren Wijk De Bunders Veghel

In opdracht van GMB services BV heeft Kurstjens BV meerdere watergangen in de wijk de Bunders te Veghel gebaggerd. In totaal is ruim 13.000 m3 baggerspecie met een snijkopzuiger ontgraven en via een persleiding getransporteerd naar een depot langs de A50. De kades van het depot zijn opgezet  met Geotubes® die zijn gevuld met verontreinigde baggerspecie, de schone baggerspecie is vervolgens in open depot verwerkt.

Enkele kenmerken van dit project zijn:

  1. De polymeerdosering is volledig geautomatiseerd door inzet van een speciaal voor dit project ontwikkelde volautomatische polymeeraanmaak- en doseerinstallatie (PE-unit).
  2. Het werk is deels onder BRL7000 protocol 7003 uitgevoerd.
  3. Met inzet van meerdere tussenstations is het mogelijk gemaakt om zeer zanderige baggerspecie over afstanden tot 4 kilometer te transporteren.
  4. Om hinder voor de directe omgeving te beperken is gebruik gemaakt van het rioolstelsel om de persleiding door te voeren, soms tot afstanden van meer dan 200 meter! Op de locaties waar geen doorvoer door het riool mogelijk was zijn leidingbruggen ingezet.