Baggeren Valleikanaal

In opdracht van het Waterschap Vallei en Eem is het Valleikanaal uitgebaggerd. Het betreft het traject tussen Wageningen en Veenendaal, totaal circa 10 kilometer. In totaal is ruim 48.000 m3 licht verontreinigde baggerspecie gebaggerd met een snijkopzuiger. Met baggerleidingen is deze specie in een baggerdepot gebracht van circa 3 hectare groot. Hier is de specie op natuurlijke wijze ontwaterd. Door een deskundige en procesmatige vulling van het depot is op natuurlijke wijze een grote hoeveelheid schoon zand gewonnen uit deze licht verontreinigde baggerspecie.