Baggeren Leijgraaf fase 2

In opdracht van het Waterschap Aa en Maas en onder directievoering van Kybys heeft Kurstjens circa 7 kilometer van de Leijgraaf mechanisch uitgebaggerd. Hierbij is ruim 19.000 m3 baggerspecie ontgraven en verspreid op aangrenzende percelen. Een deel van de baggerspecie is per as afgevoerd naar een externe verwerkingslocatie. Bijzonder in dit project is dat Kurstjens de contacten met de perceeleigenaren zelf verzorgd heeft en dat gedurende de werkzaamheden bij het Waterschap geen enkele klacht is binnengekomen.