Lidmaatschap

Vereniging van Waterbouwers

Kurstjens is lid van de Vereniging van Waterbouwers. Binnen deze Vereniging zijn een drietal platforms actief. Dit zijn het Platform Jonge Waterbouwers, het Platform Nautische Dienstverlening en het Platform Kleinschalig Baggeren (PKB). Deze platforms hebben een eigen bestuur en kunnen zelfstandig bijeenkomsten organiseren. Kurstjens is vertegenwoordigd in het bestuur van het Platform Kleinschalig Baggeren. Meer informatie vindt u op www.waterbouwers.nl 

Vereniging voor Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven

Kurstjens is lid van de Vereniging voor Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven, de NVPG. De NVPG behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven, de bevordering van de reiniging van verontreinigde minerale afvalstromen tot herbruikbare producten en de onderlinge uitwisseling van informatie alsmede de ontwikkeling van nieuwe technieken. Kurstjens tracht een actieve rol binnen de NVPG in te nemen om met haar specifieke kennis een steentje bij te dragen onder andere door deel te nemen aan de Technische Commissie en ledenvergaderingen. Meer informatie vindt u op www.nvpg.nl