Waterbodemsanering Essche Stroom

Hét project waarbij alle specialisaties van Kurstjens bijeen zijn gekomen en maximale synergie is bereikt. Uit de Essche Stroom is, voor het Waterschap De Dommel en onder directievoering van Niebeek, 120.000 m3 sterk vervuilde baggerspecie (chroom) verwijderd met snijkopzuigers. Deze baggerspecie is op een ponton op het water extractief gereinigd. De schone zandfractie is direct teruggebracht in de watergang om de stabiliteit van de sterk stromende watergang te borgen. De sterk vervuilde slibfractie is in mobiele zeefbandpersen en decanters ontwaterd tot een steekvaste slibkoek en afgevoerd naar een vergunde stortlocatie. Met dit unieke bagger-, zandscheiding- en ontwateringsysteem kon enerzijds jaarrond gebaggerd worden zonder nadelige gevolgen voor Flora en Fauna en anderzijds was dit systeem ook beveiligd in overeenstemming met de vigerende BRL-OCE zodat de 16 van NGE verdachte trajecten in deze Essche Stroom met hetzelfde materieel en dezelfde werkwijze gebaggerd kon worden.