Reconstructie parkvijver Voerendaal

In opdracht van de gemeente Voerendaal is door Kurstjens BV parkvijver “t Brook te Voerendaal gebaggerd. Met een kraanponton is 2.500 kubieke meter baggerspecie uit de parkvijver ontgraven en met beunbakken naar een overslaglocatie getransporteerd. De baggerspecie is geladen in vloeistofdichte trailers en naar een Grootschalige Bodemtoepassing getransporteerd en verwerkt. Na afronding van de baggerwerkzaamheden is een, in de vijver aanwezig, eiland rondom voorzien van nieuwe beschoeiing en deels opgehoogd met bodem uit de parkvijver.