Baggeren beluchtingbassin RWZI Winterswijk

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heeft Kurstjens het beluchtingbassin (AT) van de rwzi Winterswijk opgeschoond. Met een snijkopzuiger (en deels met een baggerpomp aan een hydraulische kraan) is het gesedimenteerde materiaal (formeel: zuiveringsslib) uit het beluchtingsbassin opgezogen. Dit sediment is on-site in een compacte zeef- en zandscheidinginstallatie bewerkt. Hierdoor hoeft slechts de zandfractie en het zeefsel (roostergoed) extern verwerkt te worden en kan het actieve biologische slib weer geretourneerd worden in de zuivering, daar waar het hoort. Met dit systeem is het beluchtingbassin nauwkeurig schoon te maken zonder dat daarbij de wanden en vloeren beschadigd kunnen worden.