CO2 prestatieladder

De directie van Kurstjens streeft naar continuïteit in haar bedrijfsvoering. Hierbij vindt zij het van groot belang dat door onze bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk wordt belast. Continue reductie van CO2 uitstoot door bewust energiemanagement is één van de mogelijkheden om dit streven na te komen. Kurstjens bevindt zich op ladder 3 van de CO2-Prestatieladder.